Design Scapes

DesignScapes[1] és un projecte europeu de recerca que té per objectiu promoure la co-creació de solucions innovadores basades en el disseny que serveixin per fer front als reptes que marquen l’agenda urbana europea: l’exclusió social, la baixa qualitat de vida i els riscos que se’n deriven per la salut, el canvi climàtic, la crisis econòmica, la crisis dels valors democràtics i en definitiva la pròpia qualitat de l’espai urbà en el que viu més del 75% de la població europea.

El programa europeu contempla dues fases: (i) estudi de viabilitat (ii) fase pilot, ampliable a una tercera que finançaria l’escalat i la rèplica del pilot en altres ciutats europees.

El projecte “Active Barri” presentat per la Plataforma del Barri de la Marina ha estat un dels 50 guanyadors que han estat escollits entre 263 sol·licituds provinents de 29 països en la primera fase de DesignScapes. D’aquesta manera, la Plataforma posa Tarragona al mapa europeu de la innovació basada en el disseny, a l’alçada de ciutats com Brussel·les, Oslo, Amsterdam, Milà o Rotterdam.

Durant la primavera de 2019 s’està executant l’estudi de viabilitat i alhora s’està preparant la candidatura a la per la fase pilot. En cas de tornar a ser escollits, el consorci DesignScapes donaria 25.000 € per fer el pilot al Barri de la Marina.

En aquesta fase de viabilitat estem treballant juntament amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), a càrrec de la sol·lució tecnològica i també amb l’empresa Ideas For Change que coordina i monitoritza el procés de participació i empoderament ciutadà. Durant aquesta fase es fa treball de camp amb els veïns, s’agrupen i ordenen les seves inquietuds i es promouen els espais i canals de diàleg i mecanismes de co-creació per a que sigui la pròpia comunitat qui dissenyi la solució.

Fruit d’aquests treballs s’ha triat com a objectiu del projecte pilot millorar la baixa qualitat de vida i en particular revertir els efectes que té per la salut dels veïns del Barri la contaminació acústica (indústria d’oci nocturn i vies del tren), la contaminació de l’aire (emissions del Port i les pròpies del complex petroquímic del Camp de Tarragona) així com la manca d’espais verds que caracteritzen al Barri de la Marina.

La solució proposada es basarà en una combinació d’utilització de sensors ambientals de baix cost (construïts a FabLabs), programes de formació i empoderament del veïnat per ser autosuficient en la captura i procés de les dades ambientals obertes i finalment les estratègies d’interrelació amb agents rellevants com la pròpia administració i els actors econòmics per abordar una solució conjunta al problema.

Durant el procés de selecció ha pesat anar de la mà de l’IAAC i Ideas for Change, entitats que compten amb una valuosa reputació adquirida en projectes de gran impacte com Making Sense[2], iScapes[3], Organicity[4] o D-Noses[5] entre molts d’altres. Més enllà de la innovació que suposa el projecte, el panel d’experts DesignScapes ha valorat la rellevància objectiva del problema adreçat, el baix nivell de transparència de l’Ajuntament[6], així com la poca predisposició de l’administració a escoltar les demandes del Barri[7].

El consorci europeu DesignScapes[8] està format per prestigioses universitats en l’àmbit del disseny i l’urbanisme (Politecnico di Milano, Delft, Aarlborg, Surrey) amb la col·laboració de referents en ciències socials com el londinenc Tavistock Institute.


[1] https://designscapes.eu/open-calls/

[2] https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/apr/18/smart-cities-need-thick-data-not-big-data

[3] https://www.citiesdigest.com/2017/07/04/iscape-project-improving-smart-control-air-pollution-europe/

[4] http://organicity.eu/

[5] http://dnoses.eu/

[6] https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/07/ranking_global_ita-2017.pdf

[7]https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/27258/equip/govern/gira/esquena/veins/barri/port/tarragona

[8] https://designscapes.eu/our-team/