MANIFEST

CONTEXT

Al Barri del Port ens trobem en una situació de desafecció institucional evident i preocupant. La falta d’inversions sumada a la manca d’una estratègia que articuli les necessitats del veïnat, fa que ens veiem en un profund oblit municipal. Aquest abandonament és especialment preocupant quan estem parlant del segon barri més antic i amb més història de la nostra ciutat.

Aquestes mancances, junt a la progressiva degradació dels espais públics i deficient gestió per part de l’Ajuntament, no són exclusives del nostre barri; Tarragona sencera viu en un context de deixadesa que pot generar situacions irreversibles.

Per aquesta raó, les veïnes i veïns volem ser veu i part del rescat d’un barri que es mereix totes les atencions, millores i estima per part de qui l’habitem i també per part de l’administració.

El Barri del Port és l’entrada a la ciutat per mar i per tren, una zona històricament vinculada al comerç, la producció, la importació i l’exportació.  Un barri amb gran riquesa cultural, patrimonial, industrial i social.

QUI SOM?

Les diferents associacions del barri i les múltiples possibilitats de reunió dels darrers mesos han fet possible que dels nostres carrers en sorgeixi un nombrós grup de veïns -de tota la vida i nouvinguts- amb un alt nivell de diversitat i capacitacions tècniques que comparteixen objectius.

Som un grup en constant creixement que coneix de primera mà les mancances i necessitats del barri, així com el seu potencial.

QUÈ VOLEM?

Qualsevol ciutat amb una visió estratègica de futur no desaprofitaria incloure en els seus actius el nostre barri.

Les necessitats que té el barri generen una situació d’interdependència de factors que cal abordar de forma integral. No necessitem només accions puntuals, per trencar la dinàmica de deteriorament i abandonament actual cal abordar la situació des de diferents eixos estratègics, a destacar:

  • Reorganització i promoció de l’espai urbà, tant pel que fa a la millora de carrers, vials i accessos del barri com d’equipaments públics i la dinamització de pisos i locals.
  • Posada en valor del patrimoni industrial i romà del barri, fent visible i protegint el romà i rehabilitant i promovent nous usos de l’industrial.
  • Reactivació del teixit social, incrementar les accions culturals de la Part Baixa.

Volem un compromís transversal per a la gestió immediata de les urgències del Barri i per l’elaboració un PLA INTEGRAL DE MILLORA pensat per a tothom i que estigui elaborat tenint en compte la veu del veïnat i del seu teixit comercial.

Invertirem energies en buscar punts de contacte entre el veïnat, administracions, comerciants, associacions, i totes les persones qui s’hi vulguin sumar, necessitem el treball conjunt de tothom per construir el barri que volem.